priedermė

priedermė
priedermė statusas T sritis švietimas apibrėžtis Dorovės ir kitų socialinio gyveninio normų (pvz., teisinių) lemiamas reikalavimas. Priedermių supratimas ir vykdymas ugdo moksleivių pareigingumą – vidinį poreikį elgtis pagal reikalavimus, atsakomybę. Taip išorinės priedermės internalizuojamos ir tampa vidiniu pareigos motyvu. atitikmenys: angl. obligation vok. Pflicht rus. обязанность

Enciklopedinis edukologijos žodynas. 2007.

Игры ⚽ Поможем написать реферат

Look at other dictionaries:

  • priedermė — sf. (1), priedermė̃ (3a) Jš, Pc, prydermė̃ (ž.) (3a) 1. FT, Š, Rš kas dera, privalu daryti, atlikti, pareiga, prievolė: Rūpintis savo gimtąja kalba visų piliečių priedermė DŽ. Maniau – mano šventa priedermė prabilti į jo paklydusią širdį V.Krėv.… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • priedermė — dkt. Àš jaučiù priedermę rūpintis sàvo tėvai̇̃s …   Bendrinės lietuvių kalbos žodyno antraštynas

  • Pflicht — priedermė statusas T sritis švietimas apibrėžtis Dorovės ir kitų socialinio gyveninio normų (pvz., teisinių) lemiamas reikalavimas. Priedermių supratimas ir vykdymas ugdo moksleivių pareigingumą – vidinį poreikį elgtis pagal reikalavimus,… …   Enciklopedinis edukologijos žodynas

  • obligation — priedermė statusas T sritis švietimas apibrėžtis Dorovės ir kitų socialinio gyveninio normų (pvz., teisinių) lemiamas reikalavimas. Priedermių supratimas ir vykdymas ugdo moksleivių pareigingumą – vidinį poreikį elgtis pagal reikalavimus,… …   Enciklopedinis edukologijos žodynas

  • обязанность — priedermė statusas T sritis švietimas apibrėžtis Dorovės ir kitų socialinio gyveninio normų (pvz., teisinių) lemiamas reikalavimas. Priedermių supratimas ir vykdymas ugdo moksleivių pareigingumą – vidinį poreikį elgtis pagal reikalavimus,… …   Enciklopedinis edukologijos žodynas

  • akinimas — 1 ãkinimas sm. (1) 1. → akinti 3: Skalbinių akinimu užsiima motriškosios Slnt. 2. → akinti 5: Vaikų ãkinimas yra tėvų priedermė Slnt. 3. → akinti 6: Žmogui visur reikalingas ãkinimas Brt. akinimas; paakinimas …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • atlikti — atlìkti I. intr. 1. būti toje pačioje vietoje, neišeiti, neišvykti kitur: Visi išvažiavo, tik atliko dukterys BM110. Lietus pradėjo lyti, atlikom namie (nebevažiavome į miestą) Ėr. Atlìko až gaspadinę namie Ktk. Pasiturintiejie tėvai siuntė… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • eilė — eilė̃ sf. (4) K; B, R 1. vienas prie kito esančių daiktų, žmonių linija, virtinė, greta, vora: Sode yra obelių eilė̃ Kp. Pirma eilė̃ kedžių, paskui eina suolai Gs. Nesėsk į pirmą eĩlę, da išprašys Gs. Visi eilè sustojo Vlkv. O svečiai visi,… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • gaidiškas — gaĩdiškas, a adj. (1) BŽ403 būdingas gaidžiui: Jo priedermė buvo išmokyti savo jaunus mokinius doro gaidiško elgimosi rš. Eisena jo gaidiška rš. gaĩdiškai adv.: Išgaidėjusi višta pragysta gaĩdiškai Šts …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • kaltybė — sf. (1) J; R383 M, kaltỹbė (2) K 1. žr. kaltė 1: Ne mano čia kaltybė Lp. Primušė žmogų visai be kaltybės Ds. Norėsi, tai ir nekaltam̃ kaltybę rasi Ds. Ne iš savo kaltybės aš kuprotas, ne iš savo lockos tu tiesi Ds. Išmirė visos per savo kaltỹbę …   Dictionary of the Lithuanian Language

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”